Jóga pro děti

Místo:budova LSVČ
Čas:bloky 10:30, 11:30, 12:30

Cvičení základních principů jógy a pohybu obecně a to jednoduchou, zábavnou a bezpečnou formou, aby bylo vhodné i pro malé děti. Při cvičení mohou asistovat rodiče nebo vše nechat na zkušené lektorce.

Jóga pro děti (7 - 15 let)

čtyřicetiminutové lekce budou probíhat v 10:30, 11:30 a 12:30

Cvičení vycházející z klasické jogy v denním životě zaměřené na cvičení s mládeží (cvičení je cíleno pro děti věku základní školy).

Popis aktivity

Ukázkové lekce jógy pro děti, které respektují smysl jógové filozofie se zaměřením a přizpůsobením věku dětí ZŠ. Jedná se o tradiční jógové cviky, kterými vedením lektora a slovním popisem procvičujeme jednotlivé části těla. Priority jsou zklidnění se (ve stoji, vsedě, vleže), správné držení těla a procvičení jeho částí a dech. Dechová cvičení jsou prolínána do ásan jako v klasické józe s modifikací přizpůsobení pro děti. Cvičení je lehce dynamičtější s ohledem na věk, aby je bavilo. Smyslem je uvědomění si sama sebe a svého Já, Já jsem..., respektování ostatních, jednoduché procvičování a procítění svého těla a pochopení dechu jako sice automatické ale důležité součásti našeho života.

Sobota, 24. září 2016
Lužánky - středisko volného času
Brno, Lidická 50 a okolní Lužánecký park

Díky dobrovolnické práci a podpoře sponzorů je na akci a všechny její aktivity volný vstup >>>