Koutek kompostování

Místo:zahrada LSVČ
Čas:10:00 – 17:00 / průběžně

Infostánek s praktickými radami a inspiracemi jak kompostovat bioodpad a získat tak kvalitní kompost do záhradky či pro květiny v bytě. Kompostováním tak doslova přírodě vracíme to, co si od ní bereme.

Bioodpad nemusí být nutně odpadem, ale může sloužit jako materiál pro další využití. Kompostováním z něj získáme kvalitní hnojivo. Kompostování je tradiční způsob zpracování bioodpadu v zemědělství. Kompostovat však lze i biodpad z domácností - že ho není málo, průměrně 30 % komunálního odpadu lze zkompostovat. Výsledný produkt lze použít při přesazování pokojových a balkonových květin nebo k pohnojení trávníku před domem.

V případě, že nemáte zahrádku a máte pocit, že vaše domácnost bioodpadu příliš nevyprodukuje, můžete se domluvit se sousedy a založit tzv. komunitní kompostér, kde bude odpad odkládat více domácností současně. Za minimální úsilí můžete získat nejen kompost pro své využití, ale také dobrý pocit, že přírodě vracíte to, co si od ní berete.

Sobota, 24. září 2016
Lužánky - středisko volného času
Brno, Lidická 50 a okolní Lužánecký park

Díky dobrovolnické práci a podpoře sponzorů je na akci a všechny její aktivity volný vstup >>>