Pohybové aktivity pro děti

Místo:budova LSVČ
Čas:10:00 – 17:00 / bloky 30 min.

Pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti s cílem bezděčného prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Směřují k vytvoření tzv. bio – psycho – socio – spirituální pohody člověka.

Psychomotoriká cvičení dětí a rodičů zahrnují pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Směřuje k vytvoření tzv. bio – psycho – socio – spirituální pohody člověka.

Psychomotorických cvičení se dá využít ve všech věkových kategoriích, velké uplatnění však mají zvláště u dětí a jedinců se zdravotním oslabením a méně pohybově nadaných. Psychomotorika souvisí s mnoha vědními disciplínami – pedagogikou, psychologií, sociologií, fyziologií, etikou, estetikou, sexuální výchovou a filozofií. Dále souvisí s dalšími obory, zejména s hudebně pohybovou výchovou (rytmus a jeho vnímání) a s duševní hygienou (relaxace, masáže a psychostimulace).

Prostřednictvím her má psychomotorika na zřeteli vylaďování psychofyziologického stavu člověka. Je formou aktivního odpočinku, procesem regenerace a vhodnou aktivitou ke kompenzování duševní námahy. Rozvíjí rovnoměrně psychickou, fyzickou i společenskou stránku.

Při psychomotorických aktivitách se využívá řada netradičních pomůcek a náčiní, většinou však jednoduchých a běžně dostupných. Základními pomůcky, jakými jsou padák, molitanový míč, deky, noviny, balanční pomůcky, pivní tácky či víčka od PET lahví.

V psychomotorice se dodržují specifické herní zásady - vhodná motivace prostřednictvím barevného nářadí a náčiní, originalita a jednoduchost aktivit, zapojení pedagoga do hry, prostor pro tvořivost a samostatnost aj.

 

MgA. Kateřina Kelarová absolvovala v roce 2001 magisterské studium na DiFa JAMU Brno obor Divadlení management. Od roku 2001 pracovala v Saudské Arábii s dětmi ve volnočasovém centru. Po návratu do ČR vystudovala pedagogiku volného času a účastnila se následujících projektů v rámci ESF a MŠMT (Projekt Střediska Integrace menšin pro děti cizince a uprchlíky, Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání, Projekt Mentoring v ČR a jeho využití na ZŠ, Projekt CNMPV Centrum nových vzdělávacích metod ve školní praxi atd). Soustavně pracuje s romskými studenty a pomáhá v jejich integraci na trh práce. Od roku 2012 vede Dětský Kabinet v prostorách Kabinetu Múz.(dopolední společenské centrum pro maminky s dětmi) a otevřela soukromou mateřskou školku Dráček na ulici Bayerova v Brně.

Sobota, 24. září 2016
Lužánky - středisko volného času
Brno, Lidická 50 a okolní Lužánecký park

Díky dobrovolnické práci a podpoře sponzorů je na akci a všechny její aktivity volný vstup >>>