Principy, filozofie a etický kodex

Realizace záměru projektu je posuzována vždy s ohledem na etická kritéria. Nejvýznamnějším aspektem je obsahové zaměření projektu a volba mezi různými teoretickými a filozofickými koncepty a pohledy na ta témata, která festival usiluje přibližovat laické veřejnosti. Zde je obtížné stanovit objektivně správnou cestu. Na to projekt reagujete tak, že otevřeně deklaruje úhel pohledu, ze kterého vychází, a hlásí se ke konkrétním přístupům.

Festival se všeobecně zaměřuje na osvětu aktuálních témat, která jsou přijímaná odborníky, ale která nejsou rozšířená mezi běžnou populaci, a vyhýbá se tématům, která jsou příliš kontroverzní a názory na ně nejsou dostatečně vědecky podložené, resp. alespoň nestojí na dostatečných empirických základech.

V oblasti fyzického cvičení nabízí Festival seznámení se základy správného pohybu a vyzkoušení vícero konceptů pod vedením zkušených lektorů – jak preventivních a léčebných zdravotních technik standardního západního rehabilitačního cvičení, tak i jejich východních alternativ, dnes již respektovaných systémů indické jógy a čínského tai-chi. Cvičené techniky jsou vybírány tak, aby je mohl cvičit prakticky kdokoliv.

V oblasti duchovního rozvoje nemá Festival ambice nabízet hlubší zkušenosti, ale prostřednictvím jednoduchých technik umožňuje alespoň základní náhled na oblasti, kde je možné se rozvíjet. Zde si uvědomuje, že pro bezpečný individuální rozvoj je potřeba kvalitní dlouhodobé vedení, která jednodenní festival nemůže nahradit.

V rámci aktivit zaměřených na zdravé stravování vychází Festival z v současnosti sílícího poznání, že z hlediska zdraví je prospěšné výrazné snížení spotřeby potravin živočišného původu a naopak zvýšení příjmu plnohodnotné rostlinné stravy. Etický rámec projektu Festivalu zdraví a pohody respektuje seriozní vědecké studie v oblasti výživy. Související téma vegetariánství považuje za osobní svobodnou volbou každého člověka, která stojí zejména na filozofických a etických motivech; výživový směr vegetariánství respektuje a uznává, že při uvážlivém praktikování je zdraví prospěšní a prevencí mnoha nemocí. Cílem Festivalu však není šířit vegetariánství v jeho filozofické (absolutní) formě, to je vždy na osobním rozhodnutí každého člověka, ale v rámci osvěty podporuje výrazné zvýšení podílu kvalitních potravin rostlinného původu ve výživě člověka, tak jak to odpovídá soudobému poznání o zdravém stravování. V rámci naplnění tohoto přístupu a pro větší podporu stravování založeného na rostlinné stravě je Festival až na dále definované výjimky prostý živočišných potravin.

Výše uvedené hodnoty, záměr projektu a další klíčové principy jsou zaznamenány do Etického kodexu Festivalu zdraví a pohody a úžeji definovaného kodexu pro vystavovatele a výrobce potravin. Na dodržování etických kodexů dbá Etická komise Festivalu zdraví a pohody jmenovaná Projektovým výborem Festivalu zdraví a pohody.

Aktuální složení Etické komise Festivalu zdraví a pohody je:

 • Miroslav Klíč (předseda)
 • Katka Děkaníková
 • Antonino Milicia

Kromě kontroly dodržování stávajících Etických kodexů je úkolem Etické komise průběžná aktualizace etických kodexů, tak aby byly v souladu se záměrem projektu.

Etický kodex Festivalu zdraví a pohody

Základní principy a etický kodex Festivalu zdraví a pohody je formulován do deseti bodů:

 1. Bezbariérovost a zacílení na širokou veřejnost – návštěvníci mohou získat nové zkušenosti, aniž by museli překonávat velké fyzické či psychické bariéry a stereotypy.
 2. Pozitivní přístup – akce nepředkládá dogmata a neagituje, ale poskytuje vyvážené informace a ukazuje výhody alternativ oproti obvyklému způsobu života.
 3. Čistota záměru a vize – konzistence akce a jejích aktivit bez kompromisních řešení, například na základě požadavků potenciálních sponzorů a komerčních vystavovatelů.
 4. Osobní zkušenost – důraz na aktivní zapojení návštěvníků do aktivit (ochutnávání, vyzkoušení cvičení, informování a diskuse).
 5. Neziskovost – akce není realizována za účelem dosažení zisku, využívá dobrovolnickou práci; rozpočet je vyrovnaný, skromný, pokrývající zejména materiální výdaje.
 6. Apolitičnost – přestože pořadatelé, návštěvníci i partneři mohou mít politický názor, či být členy politických stran a hnutí, politická témata nejsou během akce řešena.
 7. Týmový duch a odpovědnost – společná práce; tolerování < akceptování < respekt k ostatním; osobní odpovědnost za aktivity a hierarchie odpovědnosti.
 8. Podpora rostlinných potravin – z hlediska stravování je akce orientována výlučně na potraviny rostlinného původu, jejichž využívání je běžně nedostatečné.
 9. Kvalita potravin – jsou podporovány a prezentovány kvalitní potraviny zejména od českých zemědělců a výrobců s vysokou nutriční hodnotou a bez chemických aditiv.
 10. Bez závislostí – na trzích a během hlavních aktivit není možný prodej a konzumace alkoholu, cigaret a samozřejmě i ostatních drog.

kodex

Zjednodušenou vizualizaci kodexu poskytuje obrázek:

Sobota, 24. září 2016
Lužánky - středisko volného času
Brno, Lidická 50 a okolní Lužánecký park

Díky dobrovolnické práci a podpoře sponzorů je na akci a všechny její aktivity volný vstup >>>