Umělecké dílny

Místo:budova LSVČ
Čas:10:00 – 17:00 / průběžně

Úmělecké dílny zejména pro dospělé, kde si mohou vyrobit něco pěkného a užitečného. Šperkařská dílna je zaměřena na práci s přírodními kameny, dílna malování na hedvábí je zaměřená na techniku šibori.

UMĚNÍ , ZÁBAVA A TVOŘIVOST – vede: Jana Dráždilová Schmidová
• Šperkařská dílna pro dospělé
Dílna zaměřená na práci s přírodními kameny v časové dotaci 1,5 hodiny pro 10 účastníků
• Malování na hedvábí pro dospělé
Dílna zaměřená na techniku šibori v časové dotaci 1,5 hodiny pro 8 účastníků

 

PŘÍRODNÍ PRODUKTY – vede: Anna Potůčková
• Bylinky a med pro krásu
Dvě opakující se praktické lekce pro dospělé i starší děti v časové dotaci 1 hodina

Kapacita dílen je omezena.

S ohledem na vysoké náklady na použitý materiál je vybírán příspěvek na jeho pořízení.

Sobota, 24. září 2016
Lužánky - středisko volného času
Brno, Lidická 50 a okolní Lužánecký park

Díky dobrovolnické práci a podpoře sponzorů je na akci a všechny její aktivity volný vstup >>>