Vize a poslání

Festival zdraví a pohody vznikl a je dále rozvíjen na přístupech, které se shodují s myšlenkami aktivní občanské společnosti a společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Festival je primárně soukromou neziskovou iniciativou, nezávislou na veřejném sektoru, nicméně s ním především na municipální úrovni spolupracující; festival je zaměřen teritoriálně na oblast Brna.

Záměrem (účelem, smyslem, posláním) Festivalu zdraví a pohody je osvěta a přiblížení v tom nejpozitivnějším smyslu alternativního pohledu na způsob života běžné populaci jako protiváha řadě zažitých stereotypů ve společnosti, které nejsou příznivé z hlediska zdraví a celkové pohody a štěstí člověka. Festival prezentuje zdravý způsob života v kontextu pohyb – strava – duše – mysl (vnitřní harmonizace). Společná práce na přípravě a realizace Festivalu mu dává komunitní ráz a podporuje navazování kontaktů, sdílení zkušeností a obecně setkávání lidí s lidmi.

Záměrem Festivalu zdraví a pohody je zejména dosažení těchto přínosů:

  • podpořit zájem o kvalitní potraviny a zdravé stravování
  • podpořit zájem o zdravý pohyb
  • podpořit zájem o osobní a duchovní rozvoj
  • podpořit zájem o aktivní způsob života, zábavy a seberozvoje
  • podpořit kvalifikovanou informovanost o výše uvedeném
  • podpořit farmáře a producenty nabízející kvalitní a zdravé potraviny
  • podpořit a sbližovat organizace i jednotlivce podporující výše uvedené
  • zapojit osoby z veřejného života do podpory aktivit podobného rázu

Festival zdraví a pohody je určen pro širokou veřejnost. S ohledem na obvyklé životní návyky cílových osob je festival koncipován jako nízkobariérový, tedy každý návštěvník si může odnést novou zkušenost, aniž by musel překonávat podstatné bariéry fyzické, psychické či svých vlastních stereotypů a návyků.

Sobota, 24. září 2016
Lužánky - středisko volného času
Brno, Lidická 50 a okolní Lužánecký park

Díky dobrovolnické práci a podpoře sponzorů je na akci a všechny její aktivity volný vstup >>>